štvrtok 23. júla 2015

Háčkované detské šatyMateriál:
100 % bavlna Red Heart Miami
háčik 4,00 mm

Vysvetlivky:
 RO- retiazkové oko, KS- krátky stĺpik, DS- dlhý stĺpik,  nasl.- nasledujúcich, PO- pevné oko,

Návod je spracovaný do 3 rôznych veľkostí :

1-3 mesiace

Začíname retiazkou z 52 očiek, spojíme do kruhu. 
Uháčkujeme 2 RO a budeme háčkovať podľa nasl. tabuľky:


Na začiatku radov háčkujeme vždy 2 RO, 1. DS háčkujeme do úplne 1. Očka,  na konci radu spájame do 1. DS.

Vysvetlivky k tabuľke: ĽZS- Ľavá zadná strana
                        ĽR- Ľavý rukáv
                        PS- predná strana
                        PR- pravý rukáv
                        PZS- pravá zadná strana
6. RAD: 1 RO, 2 DS do 1. Očka, nasl. očko preskočíme a do ďalšieho uháčkujeme mušľový vzor, (nasledujúce očko preskočíme a do ďalšieho uháčkujeme mušľový vzor ) opakujeme až na koniec radu, na konci keď nám ostávajú 3 posledné očká postupujeme nasledovne : 1. z nich preskočíme, posledné 2 zháčkujeme do 1. DS, a do posledného uháčkujeme ešte 1 DS. Spojíme do 1. DS PO.
Mušľový vzor: (2 DS 1 RO 2 DS) do toho istého očka

7 RAD: V tomto rade sa tvoria rukávy. 2 RO, mušľový vzor do 1. Očka, Teraz budeme háčkovať 5 mušľových vzorov do stredov mušľových vzorov predošlého radu (do medzery tvorenej 1 RO). Nasledujúci mušĺový vzor bude prechádzať cez nasledujúci a zároveň 11ty mušľový vzor predosleho radu. Čiže nahodíme a vpichneme do nasledujúceho vzoru, nasledujúcich 10 MV preskočíme a do 11teho prejdeme háčikom a háčkujeme MV cez oba vzory. (viď video 2 min. 2:50) Takto sme vytvorili 1. Rukávik. Budeme pokračovať na prednej strane šiat, 1 MV do 11 MV, Nasledujúci MV uháčkujeme znovu cez obe strany šiat, takže nahodíme, vpichneme do nasledujúceho vzoru, preskočíme 10 vzorov a do 11teho prejdeme háčikom a uháčkujeme MV ( 2. Rukávik), pokračujeme 1 MV do zostávajúcich 4 MV, nasledujúce očko preskočíme, do ďalšieho uháčkujeme posledný MV, posledné očko vynecháme a spojíme do 1. DS PO. Uháčkujeme 1 PO do nasl. očka, a 1 PO do medzery medzi 2 DS (stred MV)  TOTO ROBÍME NA ZAČIATKU každého nasledujúceho radu aby sme sa dostali do stredu MV.

RAD 8-24 : 2 RO, 1 MV do 1. MV, 1 MV do všetkých MV dookola (háčkujeme len okolo tela, rukávy vynechávame.) NA KONCI SPÁJAME DO 1. DS PO, POTOM 1 PO DO ĎALšIEHO DS A PO DO STREDU MV.

RAD 25: LEMOVANIE
ZMENA FARBY- Vychádzame z 1. DS – 1 RO, 1 KS do medzery za 1. RO, (5 DS do stredu nasl. MV. Teraz 1 KS do priestoru medzi dvoma MV) opakujeme až na koniec radu. Na konci spojíme do 1. KS PO.
Odstrihneme a ukončíme.

Rovnakým spôsobom lemujeme aj rukávy. Viď. Video 2 min. 15:30Veľkosť 4-6 mesiacov


Začíname retiazkou z 56 očiek. Spojíme do kruhu.
Uháčkujeme 2 RO a budeme háčkovať podľa nasledovnej tabuľky:

Na začiatku radov háčkujeme vždy 2 RO, 1. DS háčkujeme do úplne 1. Očka,  na konci radu spájame do 1. DS.

Vysvetlivky k tabuľke: ĽZS- Ľavá zadná strana
                        ĽR- Ľavý rukáv
                        PS- predná strana
                        PR- pravý rukáv
                        PZS- pravá zadná strana7. RAD: 1 RO, 2 DS do 1. Očka, nasl. očko preskočíme a do ďalšieho uháčkujeme mušľový vzor, (nasledujúce očko preskočíme a do ďalšieho uháčkujeme mušľový vzor ) opakujeme až na koniec radu, na konci keď nám ostávajú 3 posledné očká postupujeme nasledovne : 1. z nich preskočíme, posledné 2 zháčkujeme do 1. DS, a do posledného uháčkujeme ešte 1 DS. Spojíme do 1. DS PO.
Mušľový vzor: (2 DS 1 RO 2 DS) do toho istého očka

8. RAD: V tomto rade sa tvoria rukávy. 2 RO, mušľový vzor do 1. Očka, Teraz budeme háčkovať 6 mušľových vzorov do stredov mušľových vzorov predošlého radu (do medzery tvorenej 1 RO). Nasledujúci mušľový vzor bude prechádzať cez nasledujúci a zároveň 12ty mušľový vzor predosleho radu. Čiže nahodíme a vpichneme do nasledujúceho vzoru, nasledujúcich 11 MV preskočíme a do 12teho prejdeme háčikom a háčkujeme MV cez oba vzory. (viď video 2 min. 2:50) Takto sme vytvorili 1. Rukávik. Budeme pokračovať na prednej strane šiat, 1 MV do 13 MV, Nasledujúci MV uháčkujeme znovu cez obe strany šiat, takže nahodíme, vpichneme do nasledujúceho vzoru, preskočíme 11 vzorov a do 12teho prejdeme háčikom a uháčkujeme MV ( 2. Rukávik), pokračujeme 1 MV do zostávajúcich 5 MV, nasledujúce očko preskočíme, do ďalšieho uháčkujeme posledný MV, posledné očko vynecháme a spojíme do 1. DS PO. Uháčkujeme 1 PO do nasl. očka, a 1 PO do medzery medzi 2 DS (stred MV)  TOTO ROBÍME NA ZAČIATKU každého nasledujúceho radu aby sme sa dostali do stredu MV.

RAD 9-27 : 2 RO, 1 MV do 1. MV, 1 MV do všetkých MV dookola (háčkujeme len okolo tela, rukávy vynechávame.) NA KONCI SPÁJAME DO 1. DS PEVNÝM OKOM, POTOM 1 PEVNÉ OKO DO ĎALšIEHO DS A PEVNÉ OKO DO STREDU MV.

RAD 28: LEMOVANIE
ZMENA FARBY- Vychádzame z 1. DS – 1 RO, 1 KS do medzery za 1. RO, (5 DS do stredu nasl. MV. Teraz 1 KS do priestoru medzi dvoma MV) opakujeme až na koniec radu. Na konci spojíme do 1. KS PO.
Odstrihneme a ukončíme.

Rovnakým spôsobom lemujeme aj rukávy. Viď. Video 2 min. 15:30


Veľkosť 7-9 mesiacov


Začíname retiazkou zo 60 očiek. Spojíme do kruhu.
Uháčkujeme 2 RO a budeme háčkovať podľa nasl. tabuľky:


Na začiatku radov háčkujeme vždy 2 RO, 1. DS háčkujeme do úplne 1. Očka,  na konci radu spájame do 1. DS.

Vysvetlivky k tabuľke: ĽZS- Ľavá zadná strana
                        ĽR- Ľavý rukáv
                        PS- predná strana
                        PR- pravý rukáv
                        PZS- pravá zadná strana

8. RAD: 1 RO, 2 DS do 1. Očka, nasl. očko preskočíme a do ďalšieho uháčkujeme mušľový vzor, (nasledujúce očko preskočíme a do ďalšieho uháčkujeme mušľový vzor ) opakujeme až na koniec radu, na konci keď nám ostávajú 3 posledné očká postupujeme nasledovne : 1. z nich preskočíme, posledné 2 zháčkujeme do 1. DS, a do posledného uháčkujeme ešte 1 DS. Spojíme do 1. DS PO.
Mušľový vzor: (2 DS 1 RO 2 DS) do toho istého očka

9. RAD: V tomto rade sa tvoria rukávy. 2 RO, mušľový vzor do 1. Očka, Teraz budeme háčkovať 7 mušľových vzorov do stredov mušľových vzorov predošlého radu (do medzery tvorenej 1 RO). Nasledujúci mušľový vzor bude prechádzať cez nasledujúci a zároveň 13ty mušľový vzor predosleho radu. Čiže nahodíme a vpichneme do nasledujúceho vzoru, nasledujúcich 12 MV preskočíme a do 13teho prejdeme háčikom a háčkujeme MV cez oba vzory. (viď video min. 2:50) Takto sme vytvorili 1. Rukávik. Budeme pokračovať na prednej strane šiat, 1 MV do 15 MV, Nasledujúci MV uháčkujeme znovu cez obe strany šiat, takže nahodíme, vpichneme do nasledujúceho vzoru, preskočíme 12 vzorov a do 13teho prejdeme háčikom a uháčkujeme MV ( 2. Rukávik), pokračujeme 1 MV do zostávajúcich 6 MV, nasledujúce očko preskočíme, do ďalšieho uháčkujeme posledný MV, posledné očko vynecháme a spojíme do 1. DS PO. Uháčkujeme 1 PO do nasl. očka, a 1 PO do medzery medzi 2 DS (stred MV)  TOTO ROBÍME NA ZAČIATKU každého nasledujúceho radu aby sme sa dostali do stredu MV.

RAD 10-29 : 2 RO, 1 MV do 1. MV, 1 MV do všetkých MV dookola (háčkujeme len okolo tela, rukávy vynechávame.) NA KONCI SPÁJAME DO 1. DS PEVNÝM OKOM, POTOM 1 PEVNÉ OKO DO ĎALšIEHO DS A PEVNÉ OKO DO STREDU MV.
RAD 30: LEMOVANIE
ZMENA FARBY- Vychádzame z 1. DS – 1 RO, 1 KS do medzery za 1. RO, (5 DS do stredu nasl. MV. Teraz 1 KS do priestoru medzi dvoma MV) opakujeme až na koniec radu. Na konci spojíme do 1. KS PO.
Odstrihneme a ukončíme.

Rovnakým spôsobom lemujeme aj rukávy. Viď. Video min. 15:308. RAD: 1 RO, 2 DS do 1. Očka, nasl. očko preskočíme a do ďalšieho uháčkujeme mušľový vzor, (nasledujúce očko preskočíme a do ďalšieho uháčkujeme mušľový vzor ) opakujeme až na koniec radu, na konci keď nám ostávajú 3 posledné očká postupujeme nasledovne : 1. z nich preskočíme, posledné 2 zháčkujeme do 1. DS, a do posledného uháčkujeme ešte 1 DS. Spojíme do 1. DS PO.
Mušľový vzor: (2 DS 1 RO 2 DS) do toho istého očka
9. RAD: V tomto rade sa tvoria rukávy. 2 RO, mušľový vzor do 1. Očka, Teraz budeme háčkovať 7 mušľových vzorov do stredov mušľových vzorov predošlého radu (do medzery tvorenej 1 RO). Nasledujúci mušľový vzor bude prechádzať cez nasledujúci a zároveň 13ty mušľový vzor predosleho radu. Čiže nahodíme a vpichneme do nasledujúceho vzoru, nasledujúcich 12 MV preskočíme a do 13teho prejdeme háčikom a háčkujeme MV cez oba vzory. (viď video 2 min. 2:50) Takto sme vytvorili 1. Rukávik. Budeme pokračovať na prednej strane šiat, 1 MV do 15 MV, Nasledujúci MV uháčkujeme znovu cez obe strany šiat, takže nahodíme, vpichneme do nasledujúceho vzoru, preskočíme 12 vzorov a do 13teho prejdeme háčikom a uháčkujeme MV ( 2. Rukávik), pokračujeme 1 MV do zostávajúcich 6 MV, nasledujúce očko preskočíme, do ďalšieho uháčkujeme posledný MV, posledné očko vynecháme a spojíme do 1. DS PO. Uháčkujeme 1 PO do nasl. očka, a 1 PO do medzery medzi 2 DS (stred MV)  TOTO ROBÍME NA ZAČIATKU každého nasledujúceho radu aby sme sa dostali do stredu MV.

RAD 10-29 : 2 RO, 1 MV do 1. MV, 1 MV do všetkých MV dookola (háčkujeme len okolo tela, rukávy vynechávame.) NA KONCI SPÁJAME DO 1. DS PEVNÝM OKOM, POTOM 1 PEVNÉ OKO DO ĎALšIEHO DS A PEVNÉ OKO DO STREDU MV.

RAD 30: LEMOVANIE
ZMENA FARBY- Vychádzame z 1. DS – 1 RO, 1 KS do medzery za 1. RO, (5 DS do stredu nasl. MV. Teraz 1 KS do priestoru medzi dvoma MV) opakujeme až na koniec radu. Na konci spojíme do 1. KS PO.
Odstrihneme a ukončíme.

Rovnakým spôsobom lemujeme aj rukávy. Viď. Video 2 min. 15:30

12 komentárov:

 1. Díky za super návod. Už mám šátečky hotové a zvládla jsem je díky návodu i coby začátečník ��

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Ahoj, chcem sa opytat, ako by sa urobili este vacsie saty, tak na 9-12 mesiacov, chcela by som dcerke urobit z bambusovej priadze Panda, ci postupovat podobne pri zvacsovani toho sedla...a kolko by asi bolo treba klbiek, jedno ma 50g a 110m...tak odhadom, doteraz som robila len ciapocky pre syna...:-)...dakujem...

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Opravdu to obleče novorozenatko? Přijde mi to hrozně malinké na přetáhnuti přes hlavu dekuji

  OdpovedaťOdstrániť
 4. prosím jaká je zhruba spotreba na jednotlivé velikosti?

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Chcem sa spýtať ze koľkými očkami mama začínať na veľkosť 17 mesiacov

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Jesteze že vas tu mam...konecne mam pomoc a rady na vyrobu saticek...diky diky diky moc.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Dobry den. Chcem uhackovat tieto satocky pre 2 r.dievatko kolko ociek si treba urobit na zaciatok...

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Prosim vas o poslanie navodu na saty pre 10 mes dakujem vopred

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Prosim vas o zaslanie tabulku pre 12mesiacov na hackovane saty neviem si poradit dakujem vopred

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Dobry den, prosim vas o navod pre 15 mesacne dievcatko. A co znamena prosim ROH? Dakujem

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Dobry vecer, mam na Vas prosbu, prave jsem se zasekla v 9. rade, na konci. Zbyvaji 3 posledni ocka, mam spojit PO do 1. DS nebo udelat do prostredniho ocka MV? Dekuji

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Prosím vás na akej stránke kúpim túto značku vlny?

  OdpovedaťOdstrániť